FANDOM


Klíčový okamžik v životě každého zaklínače, pro mnohé osudový. Mladý zaklínač byl podroben v pravý čas této zkoušce, kdy mu byly do těla (povětšinou násilím) vpraveny silné jedy a mutagenní elixíry. Trvala 3 dny, po které byl malý chlapec upoután na lůžko a postupně dostával další a další dávky jedů. Vetšina uchazečů zemřela v průběhu prvního dne, v dalších dvou dnech již byla úmrtnost nižší. Celkově přežilo mutaci zhruba 30 - 35% potenciálních zaklínačů. Výsledkem mutace byly změněné oči s vertikální zornicí umožňující rychlejší vnímání pohybů i citlivější vidění v temnotách, zbystřený sluch, zrychlené reakce, snížená frekvence tepu snižující nebezpečí vykrvácení, odolnost na všechny nemoci, zvýšená odolnost vůči jedům, kyselinám a chemikáliím všeho druhu, zvýšená schopnost regenerace, aj.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki