FANDOM


Trojdenové byli dynastií založenou Trojdenem, hrabětem z Koviru a bratrem Radovida I. Velikého. Očekávalo se, že odevzdají svou poslušnost a vládu nad Kovirem králi Redanie, ale nestalo se tak. Naopak se rozhodli získat pro sebe všechny významnější tituly a posty, aby si udrželi svou moc, což mělo za následek, že již nebyli více vítáni v redanském hlavním městě Tretogoru a to ani při oficiálních příležitostech.

Známí Trojdenové Editovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki