FANDOM


Mikula byl kovář v osadě Klíč. Kovařina nebyla jeho původním povoláním, zamlada sloužil jako voják ve vojsku vojvody Grozima. Poslal žádost o pomoc k mayenskému Kruhu druidů, když vesnici terorizoval Fregenalův kostěj a banda jeho lupičů. Fregenal nařídil několika vranům kováře zabít, ale jejich plány jim zmařila čarodějka Visenna a bojovník Korin. Nakonec zvládli zavraždit jen koláře Radima a tovaryše Čopa.

Po Visennině a Korinově příjezdu vedl Mikula utiskované rolníky z Klíče, Porogu a Kačanu do boje v průsmyku Klamat. Kostějovci včetně bobolaka Kehla se jim vzdali a vydali Frenegala svázaného. Černokněžník Visenně nalhal, že jí pomůže svého kostěje zničit, ale ve skutečnosti ho na ní poštval a dal se na útěk. Mikula mu zastoupil cestu a usekl mu hlavu sekerou.

Všechny tyto události jsou detailně popsány v povídce "Cesta, z níž není návratu".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki