FANDOM


Soubor:Coehorn.png
Gwent cardart Menno Coehoorn

Jeden z nejslavnějších a nejschopnějších vojenských velitelů Nilfgaardu, nejvyšší velitel císařských vojsk ve Velké válce, ponejprve pověřen správou dobyté Cintry, později jmenován velitelem armádní skupiny Střed, které velel až do svého konce. Stal se motivem mnoha legend popisujících nadneseně jeho osobní statečnost a oddanost císařství, realita však byla trochu jiná: zahynul při salvě Mahakamského dobrovolného sboru, ve chvíli, kdy se snažil uprchnout a zachránit si život. Poslední slova, která zaslechl, když raněný ležel na zemi s překousnutým jazykem (a nebyl tedy schopen artikulovaného projevu, ani nedokázal vysvětlit, kdo je), bylo Zoltanovo zvolání: "Za Caleba!" a svist šípů vystřelených z kuší.