FANDOM


Places St Lebiodas Hospital exterior
Places St Lebiodas Hospital pit
Places Altar of Melitele

Lebedův lazaret – Špitál pod patronátem proroka Lebedy vznikl v dřívější svatyni Melitelé, jejíž socha stále vévodí vstupní hale.

Zdejší ošetřovatelky a novicky se snaží pomoci všem obětem moru. Není to příjemné místo, dnem i nocí je tu slyšet úpění trpících a vše prostupuje puch jejich výkalů.

Ti, kdož nákazu nepřežili, což je naprostá většina, se hází do díry za špitálem. Občas jsou těla spálena, aby se nemoc nešířila dál. V poslední době spravuje tento lazaret Řád planoucí růže.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki