FANDOM


Kruh živlů
Icon Prologue.png
Icon Act I.png
Icon Act II.png
Icon Act III.png
Icon Act IV.png
Icon Act V.png
Icon Epilogue.png
Cena neutrality | Mapy

Ve hře Zaklínač Editovat

map marker

Kruh živlů – V zklínačově světě je jich rozestavěno mnoho. V každém z nich se naučíte příslušné znamení. Na mapách jsou značeny fialovým bodem.

Požehnání Editovat

Kruhy též dávají rozličná Požehnání, založeném na elementu daného kruhu.

Vzduchu požehnání Země požehnání Požární požehnání Magie požehnání Vodní požehnání

Poznámky Editovat

  • Levým kliknutím na Kruh živlů se můžeš naučit nové znamení.
  • Vždy pátrej po dalších podobných kruzích živlů, ať se můžeš naučit další znamení.

Prolog Prolog Editovat

V Prologu je pouze jeden, a to Kruh šeptajících kamenů, kde se naučíte znamení Aard. It is impossible to miss as the plot necessitates that Geralt find it in order to get out of the laboratory. It can be found at the end of the very dark underground passages leading off the Zaklínačská laboratoř.


Šeptajících kamenů Editovat

Kruh šeptajících kamenů
Sign Aard.png
Effect Aard.png

Akt I Akt I Editovat

V Aktu I se Geralt může naučit své druhé znamení, Igni. V tomto Aktu jsou pouze dva Kruhy živlů. Kruh větrného tuláka je blízko vstupu do jeskyně, a Kruh vnitřního ohně je uvnitř krypty na Podhradí.


Větrného tuláka Editovat

Vnitřního ohně Editovat

Kruh větrného tuláka Kruh vnitřního ohně
Sign Aard.png
Effect Aard.png
Sign Igni.png
Effect Igni.png

Akt II Akt II Editovat

V Aktu II má Geralt možnost naučit se zbytek znamení, která jsou mu jako zaklínači dostupná: Axie, Quen a Yrden. V tomto Aktu je pět Kruhů živlů.


Mrtvého povětří Editovat

Vnitřního ohně Editovat

Vodní brány Editovat

Kruh mrtvého povětří Kruh vnitřního ohně Kruh vodní brány
Sign Aard.png
Effect Aard.png
Sign Igni.png
Effect Igni.png
Sign Axii.png
Effect Axii.png

Visících kamenů Editovat

Nechtěné moci Editovat

Kruh visících kamenů Kruh nechtěné moci
Sign Quen.png
Effect Quen.png
Sign Yrden.png
Effect Yrden.png

Akt III Akt III Editovat

Dva další Kruhy živlů se nacházejí v Aktu III. Kruh plamene pomsty, v Elfí ruiny, části stoky a Kruh pohaslé magie v prvním patře Základna Salamandry.

Poznámka: Všechny Kruhy živlů z Aktu II zůstávají dostupné během Aktu III.


Plamene pomsty Editovat

Pohaslé magie Editovat

Kruh plamene pomsty Kruh pohaslé magie
Sign Igni.png
Effect Igni.png
Sign Yrden.png
Effect Yrden.png

Akt IV Akt IV Editovat

Od té doby, co Geralt nemá přístup k žádné z dříve objevených lokací v Aktu IV, je štěstí, že tady najdeme všechny Kruhy živlů.


Zimní bouře Editovat

Poslední kapky Editovat

Kráčejícího ohně Editovat

Kruh zimní bouře Kruh poslední kapky Kruh kráčejícího ohně
Sign Aard.png
Effect Aard.png
Sign Axii.png
Effect Axii.png
Sign Igni.png
Effect Igni.png

Prázdné země Editovat

Pohaslé magie Editovat

Kruh prázdné země Kruh pohaslé magie
Sign Quen.png
Effect Quen.png
Sign Yrden.png
Effect Yrden.png

Akt V Akt V Editovat

V Aktu V jsou pouze tři Kruhy živlů, ale alespoň ty nejpoužívanější, Igni, Aard a Quen.


Tichého hromu Editovat

Vnitřního ohně Editovat

Valících se skal Editovat

Kruh tichého hromu Kruh vnitřního ohně Kruh valících se skal
Sign Aard.png
Effect Aard.png
Sign Igni.png
Effect Igni.png
Sign Quen.png
Effect Quen.png

Epilog Epilog Editovat

V Epilogu nejsou vůbec žádné Kruhy živlů, protože si Geralt probojovává cestu skrz hořící Chrámovou čtvrť ke své konečné epické bitvě, s pomocí důvěryhodného spojence. . Záleží na volba strany zvolené naším hrdinou, jestli je spojenec buď Yaevinn (při podpoře Scoia'tael), Sigfried (při podpoře Řádu) nebo Triss (neutrální).

V ceně neutrality Editovat

V ceně neutrality, jsou pouze dva Kruhy živlů: jeden pro Aard, jihozápad tábor, a jeden pro Igni, jihovýchod tábor přes řeku. Nemají žádná další, zajímavější jména.


Kruh Aard Editovat

Kruh Igni Editovat

Kruh Aard Kruh Igni
Sign Aard.png
Effect Aard.png
Sign Igni.png
Effect Igni.png

Mapy Editovat

Prolog: Kapitola I: Kapitola II:
Kruh šeptajících kamenů Kruh větrného tuláka Kruh vnitřního ohně (Krypta) Krypta kultistů Kruh pohaslé magie Kruh visících kamenů
Kapitola III: Kapitola IV:
Kruh vnitřního ohně (elven ruins) Kruh pohaslé magie Kruh poslední kapky Pole Kruh prázdné země
Kapitola V: "Cena neutrality":
Kruh Tichého hromu Havranova krypta V "ceně neutrality"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki