FANDOM


Heribert "Hašteřivý" byl devátý král Redanie, syn Radovida IV. Holohlavého a Fiametty Cidarisské, vnuk Vizimira I. Starého a pravnuk Radovida II. Námořníka. Oženil se s urozenou šlechtičnou Dianou de Saint-Villiers a zplodil s ní syna Vizimira II., který po něm usedl na trůn s přídomkem "Spravedlivý".

Proslul především svou nenávistí vůči uživatelům magie, kterým uložil zvláštní daň za jejich neobvyklé schopnosti.
Předchůdce:
Radovid IV. „Holohlavý“
Znak z doby nástupu Král Redanie Znak z doby konce vlády Nástupce:
Vizimir II. „Spravedlivý“

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki