Fandom

Zaklínač Wiki

Falka (rebelka)

1 677stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Falka byla nejstarší dcera redanského krále Vridanka a jeho první manželky. Tři roky poté, co si její nevlastní sestra Riannon vzala krále Goidemara z Temerie, se Falka postavila do čela slavného povstání.

Do dějin vešla mimo jiné i svou krutostí. Nejenom, že během rebelie nechala mága Radmira stáhnout z kůže, ale také pravděpodobně osobně zavraždila jak otce, tak jeho druhou manželku královnu Cerro a dva své nevlastní bratry.

Riannon byla během revolučních bouří těhotná, přesto ji Falka nechala uvrhnout do žaláře, kde definitivně přišla o rozum. Porodila tu dvojčata - Fionu a Amaveta. K manželovi se ovšem později vrátila ještě se třetím dítětem - Adélou. Tu porodila Falka, ale odložila ji a svěřila jí Riannon do péče.

S kým přesně Falka Adélu zplodila, není jasné. Pravděpodobně se však jednalo o jednoho z velitelů v její armádě, kterým se oddávala na loži, aby si tak zajistila jejich věrnost a loajalitu.

Královna Riannon už nebyla schopná odlišit, které z dětí nebylo její. Podle Jacoba Fenna ovšem Falčina dcera nebyla Adéla, nýbrž Fiona.

Krátce poté, co bylo povstání potlačeno a Falka byla upálena na hranici, začali lidé z Redanie a z Temerie v předvečer oslav svátku Saovine pálit slaměné figuríny, které mají rebelku a její neblahý osud připomínat.

Podle legendy proklela Falka pár vteřin před smrtí všechny přihlížející a přísahala, že oni a i jejich potomci budou trpět v rukách mstitele, který vzejde z její krve. V počítačové hře Zaklínač to tvrdí i Roderick de Novembre v knize Dějiny světa.

V síti Wikia

Náhodná Wiki