FANDOM


Falka byla nejstarší dcera redanského krále Vridanka a jeho první manželky. Tři roky poté, co si její nevlastní sestra Riannon vzala krále Goidemara z Temerie, se Falka postavila do čela slavného povstání.

Do dějin vešla mimo jiné i svou krutostí. Nejenom, že během rebelie nechala mága Radmira stáhnout z kůže, ale také pravděpodobně osobně zavraždila jak otce, tak jeho druhou manželku královnu Cerro a dva své nevlastní bratry.

Riannon byla během revolučních bouří těhotná, přesto ji Falka nechala uvrhnout do žaláře, kde definitivně přišla o rozum. Porodila tu dvojčata - Fionu a Amaveta. K manželovi se ovšem později vrátila ještě se třetím dítětem - Adélou. Tu porodila Falka, ale odložila ji a svěřila jí Riannon do péče.

S kým přesně Falka Adélu zplodila, není jasné. Pravděpodobně se však jednalo o jednoho z velitelů v její armádě, kterým se oddávala na loži, aby si tak zajistila jejich věrnost a loajalitu.

Královna Riannon už nebyla schopná odlišit, které z dětí nebylo její. Podle Jacoba Fenna ovšem Falčina dcera nebyla Adéla, nýbrž Fiona.

Krátce poté, co bylo povstání potlačeno a Falka byla upálena na hranici, začali lidé z Redanie a z Temerie v předvečer oslav svátku Saovine pálit slaměné figuríny, které mají rebelku a její neblahý osud připomínat.

Podle legendy proklela Falka pár vteřin před smrtí všechny přihlížející a přísahala, že oni a i jejich potomci budou trpět v rukách mstitele, který vzejde z její krve. V počítačové hře Zaklínač to tvrdí i Roderick de Novembre v knize Dějiny světa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki