Fandom

Zaklínač Wiki

Baldwin Thyssen

1 677stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Baldwin Thyssén byl králem Koviru a Povissu a příslušník dynastie Thyssenidů. Jeho otcem byl král Esteril Kovirský a jeho matkou Agnes z Aedirnu. Byl pojmenován na počest krále Baldwina Aedirnského. Jeho ženou byla Blanka z Malleore se kterou zplodil syna Esterada.

Baldwin žil a panoval v období komplikovaném jak pro království Koviru, tak pro dynastii Thyssenidů současně. Jednalo se o krvavé boje o moc; válka o dědictví Povisské, v dobách, kdy se Rhyd prohlásil samostatným vládcem, zpochybňuje tak vládnoucího krále. Tento pak získal pro osamostatněný Poviss nezávislost, stejně jako ji získala i Východní Marka (která se sice rozpadla na drobná knížectví a vévodství, ale později se spojila v takzvanou Hengforskou Ligu).

V Koviru samotném pak proběhl převrat, během níž se Idi chopil moci a koruny, svrhávaje z trůnu vládnoucího Baldwina, který byl ze země vyhnán, což se stalo v dějinách království úplně poprvé.

Během útěku ze země Baldwin zemřel, zanechávaje za sebou syna Esterada, který pro rodinu získal Kovirský trůn zpět.

V síti Wikia

Náhodná Wiki