FANDOM


Baldwin Thyssén byl králem Koviru a Povissu a příslušník dynastie Thyssenidů. Jeho otcem byl král Esteril Kovirský a jeho matkou Agnes z Aedirnu. Byl pojmenován na počest krále Baldwina Aedirnského. Jeho ženou byla Blanka z Malleore se kterou zplodil syna Esterada.

Baldwin žil a panoval v období komplikovaném jak pro království Koviru, tak pro dynastii Thyssenidů současně. Jednalo se o krvavé boje o moc; válka o dědictví Povisské, v dobách, kdy se Rhyd prohlásil samostatným vládcem, zpochybňuje tak vládnoucího krále. Tento pak získal pro osamostatněný Poviss nezávislost, stejně jako ji získala i Východní Marka (která se sice rozpadla na drobná knížectví a vévodství, ale později se spojila v takzvanou Hengforskou Ligu).

V Koviru samotném pak proběhl převrat, během níž se Idi chopil moci a koruny, svrhávaje z trůnu vládnoucího Baldwina, který byl ze země vyhnán, což se stalo v dějinách království úplně poprvé.

Během útěku ze země Baldwin zemřel, zanechávaje za sebou syna Esterada, který pro rodinu získal Kovirský trůn zpět.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki