FANDOM


Alvin byl chlapec, kterému se podařilo utéct před útokem barghestů , což stálo žívot jeho adoptivní matku. Následkem šoku začal předpovídat budoucnost a vyslovil Ithlinino proroctví . Předpokládá se, že Alvin je zřídlo s magickými schopnostmi, které neumí ovládat. 

Alvin žil s Abigail , dokud ho nesebral Velebný pán , zatímco pro Abigail bral vodu. Kazatel dal sirotka skupině poskoků Salamandry , která požadovala, aby obyvatelé Podhradí vydávali jejich děti. 

Ve třetí Kapitole Geralt najde Alvina po druhé. Tentokrát je držen v Lebedovo lazaretu , dokud není znovu unesen Salamandrou. Ve čtvrté Kapitole najde chlapce po třetí v Bahnicích .

Úkoly Editovat

Zápisy do Deníku Editovat

Chlapec jménem Alvin zázrakem přežil útok barghestů, při kterém zahynula jeho adoptivní matka. V šoku začal věštit a vyslovil Ithlinino proroctví. Myslím, že ten hoch je magickým zřídlem - má schopnosti, které neovládá.

Alvin žil s Abigail, dokud ho vědma nedala velebnému. Kněz předal sirotka hrdlořezům Salamandry, kteří chtějí, aby jim obyvatelé podhradí dávali své děti. Zabil jsem bandity a Alvina osvobodil.

Pokud Geralt opouští Alvin s Triss:
Znovu jsem potkal Alvina, tentokrát ve Wyzimě. Triss i Shani se chtěly o hocha postarat, po delším rozmýšlením jsem ho dal na starost Triss.

Pokud Geralt opouští Alvin s Shani:
Znovu jsem potkal Alvina, tentokrát ve Wyzimě. Triss i Shani se chtěly o hocha postarat, po delším rozmýšlením jsem ho dal na starost Shani.

Bez ohledu:
Alvin zmizel a nešel se ve vesnici Bahnice, kde ho přijal mladý pár. Chlapcovy divoké magické schopnosti o sobě stále dávají znát, ale amulet, který jsem Alvinovi předal od Triss, by je měl tlumit.

Hoch si mě velmi oblíbil. Během pobytu v Bahnicích za mnou všude chodil a ptal se mě na spoustu věcí. Moje odpovědi ho uváděly do vytržení. Myslím, že Alvin dokáže cestovat časem a prostorem. Ty schopnosti však neovládá a objevují se pouze ve stresu.

Když se v Bahnicích objevila vojska Řádu, stal se Alvin rukojmím elfů. Během boje, který vypukl, se chlapec tak vyděsil, že pomocí svých nezvyklých schopností zmizel. Pořád ale doufám, že ho ještě najdu.